Välkommen till Willards EL-sida !   Se även undersidan nya Smarta Hem och Automatik-sida (under utveckling)

Ventilation

Tänk på Ventilation-styrning är ett mycket komplext arbete.

Det är långt från att bara starta/stoppa

Det gäller att ha en bra insikt hur luften förflyttar sig i en byggnad.

 

Ett bra knep att se hur luften förflyttar sig är att ta en liten bit hushållspapper

Sedan tänder man eld på ett hörn av papperet efter en kort stund släcker man elden,

Därefter börjar det att lätt ryka från det släckta papperet, och nu kan man se åt vilket håll

röken går åt. Dit röken går är då >>>> luft-riktningen  >>>>   :-)

 

Veta vad kallras med  golvdrag beror på, samt inte se till att luften går i fel riktning.

Man bör också ha en god kännedom på vilken luftmängd de olika fläktar har så man skapar en balans.

Likaså ska man tänka igenom allt detta innan man planerar köra fläktar med varvtals-styrning

via en frekvensomriktare.

 

Ett annat känt fenomen är att ventilationen kan påverkas starkt t.ex.. genom att det är mycket kallt ute.

Det kan resultera i att takfläktar fortsätter att gå av mycket starkt självdrag även om man stänger av takfläkten.

 

En bra lösning på självdragsventilation kan vara om man börjar med att byta ut Ventilations-skorstenen till en

skorsten  som är mera lämplig just för självdragsventilation-system.

Man bör också se till att luften går diagonal riktning med luftutsläpp-ventiler vid takhöjd.

 

Här nedan några bilder på denna välfungerande självdragsventilationsteknik.

     

  

Sidan är uppdaterad 2014-12-19 Välkommen tillbaka och kolla.