Längdmåtts-tolken
Skriv talet som du vill konvertera här:
Sedan klickar du på den knapp som du önskar konvertera från och till:
Fråm: Centimeter
Tum
Feet
Yards
Meter
Chains
Kilometer
Miles
Till: Centimeter
Tum
Feet
Yards
Meter
Chains
Kilometer
Miles