Välkommen till Willards EL-sida !   Se även undersidan nya Smarta Hem och Automatik-sida (under utveckling)

Alternativt styrd utomhus-vägguttag

Här kan jag beskriva en alternativ lösning på ett utomhus-vägguttag

Du köper ett vanlig kapslat vägguttag som är kombinerat med en strömställare (trapp)

Se en passande modell på Kombi-uttag/strömställare på Jula.se

Sedan köper du en Ljusvakt som tänder och släcker vid behov.

Man börjar med en kopplingsdosa från den drar man en kabel till Ljusvakten

Sedan drar man en EKK 4G 1,5 till Vägguttaget

I vägguttaget kopplar man fas till en av utgångarna  på brytaren sedan kopplas

tändtråden från ljusreläet till den andra utgången på brytaren

Därefter så kopplas en tråd mellan L-skruven till vägguttaget

slutligen så kopplas Nollan och Skyddsjorden in på vanligt vis.

 

Funktionsbeskrivning: När man behöver en fast Normal spänningsmatning så trycker man på

Trappomkopplaren märkt Normalt så att vägguttaget får sin direktmatning.

Sedan när man har monterat t.ex.. Julbelysnings-slinga så trycker man på Trappomkopplaren i Auto-läge

Det innebär att Julbelysningen tänder och släcker varje Kväll / Morgon

 

Obs. att vägguttaget endast har ett uttag, för i den andra sitter tryckknappen

 

Notera att detta sätt kan också användas för installation av ett motorvärmare-uttag, men då kopplas auto via ett el-tidur.

Då kan man använda sitt Motorvärmar-vägguttag dagligen för diverse tillfälliga elanslutningar och auto på morgonen

så att din motorvärmare är inkopplad via Tid-uret.

OBS. att dessa installationer alltid kräver en Jordfelsbrytare samt endast får utföras av El-Behörig El-Installatör

 

Sidan är uppdaterad 2014-12-18 Välkommen tillbaka och kolla.