Välkommen till Willards EL-sida !   Se även undersidan nya Smarta Hem och Automatik-sida (under utveckling)

Trappomkopplare-sidan

Trappomkopplare som kan konverteras till trådlös installation.

När man använder en trappomkoppling så har denna koppling några fler trådar an en vanlig enkelbrytare.

(När man har en korsomkopplare så använder man sig av 3 st. brytare för tända och släcka samma belysning.)

(Vid korskoppling så använder man sig av 2 st. trappomkopplare + 1 st. (eller flera) Korsomkopplare)

I varje brytare så är det 3 st. kopplingspunkter som användes, en är gemensam punkt de andra två är alternativa förbindningar.

Om Common (P-skruven eller L-skruven) går antingen till kontakt 2 eller kontakt 3, (Kontakt 2 & kontakt 3 kallas för mellantråds-skruvar)

Dvs du kan inte ställa brytaren i något frånläge alls.

Rent generellt så kopplas fas till en p-skruv och den andra brytarens p-skruv kopplas till lampan

Sedan går 2 st mellantrådar mellan mellantrådsskruvarna, till sist kopplas Nollan till Lampan.

Når man konvertera så kan man göra så här, vid omkoppl.1 så tar man bort den gamla trappen med  att koppla in en trådlös puck ON/OFF

Man kopplar in den på samma skruvar som den gamla vid tillfället hade 2 slutna kontakter (mellan-tråd nr.2 som blir över isoleras, på bild nedre mellantråden)

Omkopplare 2 tar man de två trådar som har kontakt vid demonteringen och kopplar ihop dessa 2, sedan isolerar man den överblivna mellantråden.

På detta sätt så styr man lampan enbart med en brytare dvs. pucken. Nu återstår det att montera dit 2 st. nya trådlösa strömställarsändare ovan den infällda dosan.

Men kort innan detta så får man programmera pucken tillsammans med de 2 sändarna, som för övrigt går att utöka till 3 eller flera sändare.

 Obs. På vissa av Nexa strömbrytare-sändare så rekommenderar Nexa att man monterar brytaren upp och ner.

pga. att batteriet  lättare skall kunna demonteras vid batteribyte.

Detta anser jag vara helt fel då standard är att när solen går upp så trycker man på den övre delen på knappen och när solen går ned (mörkt) så trycker man på nedre knappen.

Att gå ifrån denna strömställare-standard, är inget bra eftersom de flesta trycker fel på Nexa strömställaren och rätt på de konventionella Strömställare.

Obs. att denna regel ALDRIG gäller vid trappomkopplare och korsomkopplare pga. systemuppbyggnaden på dessa Strömställare.

Se även nedan bilder före och efter ombyggnad,

   

Till sist så beskriver jag en Spar-koppling för Trapp-koppling, Denna koppling användes endast i undantag.

Fördelen är att man sparar kopplingstrådar. När man inst. med utvändig kabel t.ex.. Ekk så finns det 5 st. max antal ledare, (EKK 5G1,5 )

Om man då måste ha ett Vägguttag i slutet (bortre delen) av lokalen så räcker inte 5 st. ledare i kabeln

Man behöver då 1 st. Skydds-jord + 1st. Nolla +2 st. Mellantrådar + 1 st. Tändtråd + 1st. Fasledare =  6st. Trådar

Vid installation i infällda rör  är detta inget problem men däremot när inst. sker med kabel.

Vid dylika installationer kan man använda denna sparkoppling och det fungerar med en vanlig 5-ledarekabel.

Historiskt sett så har denna sparkoppling varit förbjuden i många år, men är nu sedan en längre tid tillbaka.

Anledningen till att denna sparkoppling var förbjuden var troligen att många bara hade hört talat om denna

som man ibland kallade för Uppsala-koppling, Detta innebar att de som inte kunde denna spar-koppling

bara stod och klia sig i huvudet när dom hittade en sådan special-koppling, detta resulterade i att elektrikern fick

åka tillbaka till firman och fråga chefen. När sen chefen hittade ett schema i någon låda så kunde elektrikern åka

tillbaka och fixa felsökningen. Detta blev ju dyrt för kunden, och på den tiden fanns det inga mobiltelefoner mm.

Men än idag har en del elektriker felsöknings-problem med denna spar-koppling, så man skall helst undvika denna.

Jämför gärna här nedan                                                          << sparkoppling                Standard trappkoppling >>

                  

 

Sidan är uppdaterad 2014-12-18 Välkommen tillbaka och kolla.