Välkommen till Willards EL-sida !   Se även undersidan nya Smarta Hem och Automatik-sida (under utveckling)

El-System och Säkringstyper

Som de flesta vet så finns det olika typer av säkringar.

Till att börja med så har vi Diazed-säkringar dvs. vanliga Porslin-säkringar, storlek (gänga) GI, GII, GIII.

G I =i fysisk storlek små Porslin-säkringar finns bara i mycket gamla elinstallationer.

G II = Normalstora Porslin-säkringar

GIII = Stora Porslin-säkringar, för huvudsäkringar mm

 

Sedan så finns det Knivsäkringar som användes som huvudsäkringar samt i El-Ställverk mm.

Sedan har vi små Glas-säkringar i olika fysiska storlekar. Användes mycket i elektronik samt i Dimmer.

Men de vanligaste säkringstypen i moderna Elinstallationer = Dvärgbrytare (Automatsäkringar)

Det finns en speciell sak som skiljer t.ex.. en vanlig GII säkring mot en Dvärgbrytare och detta är utlösningstiden.

En vanlig Porslin-säkring GII är mera förlåtande vid en tillfällig överbelastning, den tål en större kortvarig överström.

 

Och nu kommer vi till Pudelns kärna, varför skall jag veta allt om detta?

Jo om man har haft för vana att köra flera Elapparater samtidigt t.ex. en brödrost och vattenkokare så kan det fungera med

en Porslinsäkring på 10 Amp trög, men absolut INTE om man byter ut Elcentralen till en modern med Dvärgbrytare 10 Amp trög

Så hur gör man då? Jo antingen utökar man med ytterligare en ny säkrings-grupp i köket, eller så byter man ut kabel/ledningarna

Som matar det aktuella vägguttaget i köket med en större area 2,5 kv.mm (normalt är det standard 1,5 kv.mm ledar-area)

Som de flesta kanske redan vet så får dessa arbeten endast utföras av en Behörig Elinstallatör.

 

 Sedan så kommer vi till olika ström-storlekar på alla säkringar, GII kan vara från 2-4-6-10-16-20-25(max) Amp

Därutöver kommer att de olika säkringarna kan vara supersnabba, snabba, tröga, och extra tröga. Symbol för trög säkring är en Snigel

Om du tex. byter ut en supersnabb glasrörssäkring i en Dimmer på 2 Amp till en trög Glasrörssäkring så kommer

Dimmern att skadas så att du måste byta ut hela Dimmern vid nästa tillfälle som säkringen går sönder.

Så ta ett förstoringsglas och läs av den gamla  säkringens storlek samt läs om den är supersnabb-snabb innan du byter till rätt säkring.

Så byt gärna till en modern El-central med Dvärgbrytare samt flera stycken Jordfelsbrytare

men observera att du kanske får utöka din El-inst. något speciellt i köket.

 

Sedan en annan sak som du säkert har sett så är moderna vägguttag samt andra El-Tillbehör godkända för 16 Amp Max.

Men det är faktiskt kabel-arean samt förläggningsättet som bestämmer hur stor säkringen max får vara.

För att ta ett enkelt exempel, så är det tillåtet att dra en utvändig kabel på väggen från El-Centralen direkt till ett utvändigt vägguttag,

och då säkra vägguttaget med 16 Amp, MEN inte om man drar FK-ledn. i VP-rör inne i en vägg, då är det 10 Amp Max som gäller.

Om man i ovan fall dragit ledn. i VP-rör i väggen så måste man alltså dra om de befintliga FK-ledarna till en ledare-area på 2,5 kvmm.

Sidan är uppdaterad 2014-12-18 Välkommen tillbaka och kolla.