Välkommen till Willards EL-sida !   Se även undersidan nya Smarta Hem och Automatik-sida (under utveckling)

Kontakt-Nät

I samband med att man upprättar den tekniska Dokumentationen på sin alläggning

Så bör man också se till att det finns uppsatta lappar med tel.nr. och Namn som man skall ringa för support.

Under hela uppbyggnadsprocessen bör man skriva ner de olika kontaktpersoner med tel.nr., för senare behov.

Tänk dig att du blir sjuk och inte kan sköta din anläggning, så skapa en plan B så att din Fru/Man kan hitta rätt.

Eller rent av måste sälja ditt hus, hur skall den nya ägaren sköta anläggningen?

Sidan är uppdaterad 2014-12-18 Välkommen tillbaka och kolla.