Välkommen till Willards EL-sida !   Se även undersidan nya Smarta Hem och Automatik-sida (under utveckling)

Jordfelsbrytare sida 2   (JFB)

Du som skall låta installera Jordfelsbrytare skall starkt överväga

Hur många JFB som din anläggning behöver så du inte råkar ut för onödiga driftstopp.

Tänk så här: 1 st. för Allmän EL, och en för värmepannan och en till Frysen osv.

Om man inte inst. fler än 1 st. i hela anläggningen, så kan en enkel vägglampa

förorsaka ett ett totalt strömavbrott för hela huset inkl. värmepannan eller liknande värmekälla

Inträffar det på vintern så kan husets vattenledningar frysa sönder med översvämning som följd.

Sedan kan det vara på sin plats att veta att det finns moderna JFB som kan återställa sig själv.

Dessutom kan man även installera en så kallad Brand-jordfelsbrytare som alltid ligger först i en kedja,

sedan kopplas de vanliga JFB efter B-JFB.

Det innebär att om B-JFB löst ut så skyddas hela huset från skada, men B-JFB kan inte skapa personskydd.

Sidan är uppdaterad 2014-12-18 Välkommen tillbaka och kolla.