Välkommen till Willards EL-sida !   Se även undersidan nya Smarta Hem och Automatik-sida (under utveckling)

Jordfelsbrytare  (JFB)

Hur fungerar en jordfelsbrytare

Jo tänk dig en en valig barn-gungbräda som det sitter ett barn på båda sidor  om en bock

istället för att det sitter barn så sitter vikten av en Fas-ledning samt en Noll-ledning på motsatta sidan

Dessa skall nu alltid hålla en jämvikt, men så fort den ena av väger mera så tippar gungan omkull.

Dvs. så fort det blir en obalans mellan fas-strömmen och Noll-strömmen så skall JFB lösa ut senast vid 30 mA felström.

Men för all del prova inte detta genom att sätta dit fingrarna på prov.

Jag kände en som gjorde detta, och han sa att visst löste den ut, men tiden innan detta hände var en evighet och gjorde mycket ont.

Han sa också att det var det dummaste som han någonsin hade gjort !!!

 

Enkel felsökning en lördagskväll då det kan blir dyrt att be elektrikern komma på hembesök.

Om JFB har utlöst och när du återställer densamma och JFB slår den ifrån igen.

Så ta bort alla gamla säkringar alternativt Slå ifrån alla dvärgbrytare (automat-säkring)

Nu så återställer man JFB återigen, om den inte slår ifrån nu så fortsätter man

med att sätta i alla säkringar på plats igen, (obs rätt storlek på rätt plats 10 och 16 Amp) alternativt

så slår man till varje dvärgbrytare en i taget.

Om JFB slår ifrån t.ex.. när säkring nr. 5 är monterad/ eller tillslagen så har man hittat vilken grupp-nr.

som orsakar att din JFB Bryter anläggningen

Nu återmonterar man alla säkringar Alternativt slår till alla de övriga dvärgsäkringar utom nr.5

Nu läser man gruppförteckningen som normalt finns vis el-centralen och ser vilken grupp som är nr.5

Låt oss säga att säkringen betjänar vägguttags i köket.

Då går man in i köket och drar all anslutna apparater i kökets vägguttag.

Därefter så sätter man åter tillbaka säkring nr. 5, och  om då JFB INTE löser så återgår man till köket

I köket så sätter man metodiskt tillbaka en apparat i taget, låt oss säga att när vi ansluter vår Brödrost så

blir det mörkt igen i hela huset, då har vi hittat felet och kan köpa en ny Brödrost nästa dag

Sidan är uppdaterad 2014-12-18 Välkommen tillbaka och kolla.