Ideal vikt?...

Skriv in din
- vikt i kilogram
- längd in centimeter

Din Vikt (kg)
Din Längd (cm)
Din BMI
Kommentar

För att spara detta Script gå upp i File menyn (Netscape) och välj "Save Frame As..."